Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na službu v archíve a zaškolenie personálu

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Archivuj SK

Adresa dodávateľa: Gen. Slobodu 49, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 53459105

Predmet objednávky: Objednávka na službu v archíve a zaškolenie personálu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.01.2023

Datum zverejnenia: 08.02.2023

Dokumenty