Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na turistickú a cyklistickú digitálnu interaktívnu mapu

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: VKÚ Harmanec,s.r.o.

Adresa dodávateľa: 974 01 Kynceľova 54

IČO dodávateľa: 46747770

Predmet objednávky: Objednávka na turistickú a cyklistickú digitálnu interaktívnu mapu

Cena objednávky: 951.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.01.2023

Datum zverejnenia: 09.02.2023

Dokumenty