Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na sladkosti k MDŽ

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: TOL, spol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná ulica 4765, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 31670385

Predmet objednávky: Objednávka na sladkosti k MDŽ

Cena objednávky: 94.91 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.02.2023

Datum zverejnenia: 09.02.2023

Dokumenty