Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na kvetináče CERES s výškou 70 cm 9 kusov

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ELITCargo s.r.o.

Adresa dodávateľa: 027 41 Oravský Podzámok 132

IČO dodávateľa: 36730700

Predmet objednávky: Objednávka na kvetináče CERES s výškou 70 cm 9 kusov

Cena objednávky: 1958.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.02.2023

Datum zverejnenia: 09.02.2023

Dokumenty