Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na porealizačné zameranie chodníka v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 21/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: AGEO TATRY s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 9, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 32873026

Predmet objednávky: Objednávka na porealizačné zameranie chodníka v obci

Cena objednávky: 1087.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.02.2023

Datum zverejnenia: 23.02.2023

Dokumenty