Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka na tlač pozdravov k MDŽ

Identifikácia

Číslo objednávky: 22/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Manira, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Svobodu 4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36805904

Predmet objednávky: Objednávka na tlač pozdravov k MDŽ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.02.2023

Datum zverejnenia: 23.02.2023

Dokumenty