Obec Nová Lesná

Objednávka

Vzdelávací cyklus

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/32

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Adresa dodávateľa: Hlavná 68, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 31268650

Predmet objednávky: Vzdelávací cyklus

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.03.2023

Datum zverejnenia: 31.03.2023

Dokumenty