Obec Nová Lesná

Objednávka

Planetárium - predškoláci

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/33

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: VeniaSol s.r.o.

Adresa dodávateľa: Chmeľníky 331/40

IČO dodávateľa: 50335154

Predmet objednávky: Planetárium - predškoláci

Cena objednávky: 84.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.03.2023

Datum zverejnenia: 04.04.2023

Dokumenty