Obec Nová Lesná

Objednávka

Oprava kosačiek

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/37

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Sakmary Ladislav

Adresa dodávateľa: I. Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 17190444

Predmet objednávky: Oprava kosačiek

Cena objednávky: 132.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.04.2023

Datum zverejnenia: 05.04.2023

Dokumenty