Obec Nová Lesná

Objednávka

Knihy pre predškolákov

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023/38

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Albatros Media Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mickiewiczova 9, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 46106596

Predmet objednávky: Knihy pre predškolákov

Cena objednávky: 59.88 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.04.2023

Datum zverejnenia: 05.04.2023

Dokumenty