Obec Nová Lesná

Objednávka

Objednávka svietidiel

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/2012

Názov zmluvy: Objednávka svietidiel

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Woodensky, s.r.o

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Matejovce

IČO dodávateľa: 36496839

Predmet objednávky: Objednávka svietidiel

Cena objednávky: 286.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.11.2012

Datum zverejnenia: 20.11.2012

Dokumenty