Obec Nová Lesná

Obstaranie

Zmluva o dielo č. 02-07/2016

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov úspešného uchádača: Krypton, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36455849

Predmet zákazky: Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Materskej školy Nová Lesná

Cena zákazky: 46006.81 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 01.07.2016

Datum zverejnenia: 07.07.2016

Dokumenty Pdf Kópia – Rekonštrukcia MŠ.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Piatok 18. August 2017 12:09 )