Obec Nová Lesná

Obstaranie

Verejná súťaž

Identifikácia

Číslo zákazky: 10291

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov úspešného uchádača: Brantner Poprad, s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36444618

Predmet zákazky: Nakladanie so všetkými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Nová Lesná

Cena zákazky: 86183.14 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 01.09.2012

Datum zverejnenia: 31.10.2012