Obec Nová Lesná

Obstaranie

Modernizácia verejné.osvetlenia v obci Nová Lesná

Identifikácia

Číslo zákazky: 19220-WYP

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov úspešného uchádača: A.I.T. s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Scherffelova 38, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 44496117

Predmet zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci

Cena zákazky: 120000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.11.2013

Datum zverejnenia: 02.04.2014