Obec Nová Lesná

Zmluva

Verejná vyhláška- Rozhodnutie

Identifikácia

Číslo zmluvy: OU-PP-PLO-2017/474

Názov objednávateľa: OU Poprad-Pozemkový a lesný odbor

Adresa objednávateľa: Partizánska 690/87, Poprad

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa dodávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 00326445

Predmet zmluvy: Projekt pozemkových úprav KNC Nová Lesná

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.02.2017

Datum zverejnenia: 17.02.2017

Dokumenty Pdf vyhláška 2.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Štvrtok 16. Február 2017 15:16 )