Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve č.11/POHa/2012

Identifikácia

Číslo zmluvy: 11/POHa/2012

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.02.2017

Datum zverejnenia: 01.03.2017

Dokumenty Pdf brantner.pdf ( veľkosť: 351,7 KB, aktualizované: Streda 01. Marec 2017 14:51 )