Obec Nová Lesná

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 588

Identifikácia

Číslo zmluvy: Kúpna zmluva OZ č.40

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Jakub Tonkovič a mnž.Lucia Tonkovičová

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3489/24, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 14081979

Predmet zmluvy: Prevod vlastníckeho práva parc. KN C č.42

Zmluvná cena: 5600.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.04.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva Tonkovič.pdf ( veľkosť: 236,1 KB, aktualizované: Piatok 07. Apríl 2017 08:02 )