Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva podľa § 663

Názov objednávateľa: Slovak Telecom, a.s.

Adresa objednávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO objednávateľa: 35763469

Názov dodávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa dodávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 00326445

Predmet zmluvy: Predmetom nájmu je nebytový priestor budova č.304,na pozemku KNC č.755LV č.1

Zmluvná cena: 331.96 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.04.2017

Datum zverejnenia: 19.04.2017

Dokumenty Pdf telecom.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Streda 19. Apríl 2017 09:13 )