Obec Nová Lesná

Zmluva

Verejná vyhláška

Identifikácia

Číslo zmluvy: OÚ-PP_PLO-2017/00047

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Okresný úrad Poprad,odbor pozem.a lesný

Adresa dodávateľa: Partizánska 690/87, 058 44 Poprad

IČO dodávateľa: 7879917

Predmet zmluvy: Predloženie odvolania súvisiace s konaním PPÚ Nová Lesná

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.06.2017

Datum zverejnenia: 20.07.2017

Dokumenty Pdf lesný odbor.pdf ( veľkosť: 360,1 KB, aktualizované: Utorok 20. Jún 2017 11:33 )