Obec Nová Lesná

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 588

Identifikácia

Číslo zmluvy: Obč.zákonník 40/1964

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Pavel Harabín a manž.Beáta Harabínová

Adresa dodávateľa: Tatranská 219, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 500707

Predmet zmluvy: Prevod vlastníckeho práva kúpy pozemku parc. KNC 352/2, KNC 352/1

Zmluvná cena: 2400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.08.2017

Datum zverejnenia: 09.08.2017

Dokumenty Pdf Harabín.pdf ( veľkosť: 423,4 KB, aktualizované: Utorok 20. Február 2018 09:12 )