Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo č.9/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č.9

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ARPROG, a.s. Poprad

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet zmluvy: Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná

Zmluvná cena: 322680.06 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.08.2017

Datum zverejnenia: 15.08.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Piatok 18. August 2017 10:14 )