Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Vladimír Hyben

Adresa dodávateľa: L.Svobodu č.2357/14, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00655824

Predmet zmluvy: Zmluva za koncert Dni obce

Zmluvná cena: 400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.08.2017

Datum zverejnenia: 30.08.2017

Dokumenty