Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Identifikácia

Číslo zmluvy: Obchodný zákon. §536

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: BEST ELEKTRIC, s.r.o

Adresa dodávateľa: Teplická 4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 45987955

Predmet zmluvy: Zhotovenie diela- Preložka nadzemného el.vedenia a verejného osvetlenia

Zmluvná cena: 20831.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.08.2017

Datum zverejnenia: 19.09.2017

Dokumenty Pdf Zmluva- BEST.pdf ( veľkosť: 735,5 KB, aktualizované: Utorok 19. September 2017 12:40 )