Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo § 536 Obch.zákonníka č.513/1991 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo § 536

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: MANIRA, s.r.o

Adresa dodávateľa: L.Svobodu 4, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36805904

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zákazka Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná

Zmluvná cena: 1812.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf zmluva o dielo 536.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 15:50 )