Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.9/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ARPROG, a.s. Poprad

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet zmluvy: Predmetom dodatku je zmena článku 1 a zmena článku 3

Zmluvná cena: 19900.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.05.2018

Datum zverejnenia: 23.05.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 9 2017 - Arprog.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Streda 23. Máj 2018 12:49 )