Obec Nová Lesná

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Nájomná zmluva

Názov objednávateľa: Villa Sonne s.r.o. a Šándor Baláž s manželkou

Adresa objednávateľa: Nová Lesná 252 a 270

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa dodávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 00326445

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je priechodná miestna komunikácia.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.12.2019

Datum zverejnenia: 23.12.2019

Dokumenty Pdf NZ zverejnenie.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Pondelok 23. December 2019 10:46 )