Obec Nová Lesná

Zmluva

Servisná zmluva 01/2020

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva č.01/2020

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SEGAS-Štefan Lacuš

Adresa dodávateľa: L.Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32877200

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vykonávať periodické servisné práce a služby, odborné skúšky plynových zariadení vo vlastníctve objednávateľa

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.02.2020

Datum zverejnenia: 20.02.2020

Dokumenty Pdf Servisná zmluva.pdf ( veľkosť: 588,9 KB, aktualizované: Štvrtok 20. Február 2020 08:34 )