Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: č.2503022020

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ARCHING SNV, s.r.o

Adresa dodávateľa: Okružná 787/18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36175358

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je obstaranie a spracovanie odsúhlasených lokalít Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu obce Nová Lesná

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.02.2020

Datum zverejnenia: 26.02.2020

Dokumenty Pdf zmluva o dielo Kuvik.pdf ( veľkosť: 912,4 KB, aktualizované: Streda 26. Február 2020 16:45 )