Obec Nová Lesná

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 588 Občian. Zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Patrik Varga

Adresa dodávateľa: Dolný Smokovec 16213, 059 81 V.Tatry

IČO dodávateľa: 16213

Predmet zmluvy: Predmetom dodatku zmluvy je oprava ustanovení týkajúcich sa dohody o kúpnej cene

Zmluvná cena: 164.89 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.02.2020

Datum zverejnenia: 20.03.2020

Dokumenty Pdf dodatok Varga (3).pdf ( veľkosť: 241,5 KB, aktualizované: Piatok 20. Marec 2020 12:27 )