Obec Nová Lesná

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Nájomná zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Jaroslav Kerkeš

Adresa dodávateľa: 059 86 Nová lesná č.154

IČO dodávateľa: 20203003

Predmet zmluvy: Predmetom nájmu je prenechať nájomcom do užívania časť parc.KNC č.135 o výmere 2 m2 na osadenie pomníka vojakom 1. sv. vojny

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.03.2020

Datum zverejnenia: 31.03.2020

Dokumenty Pdf Kerkeš.pdf ( veľkosť: 433,8 KB, aktualizované: Utorok 31. Marec 2020 13:19 )