Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému zdr. nakladania s odpadmi

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.3

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Natur-Pack, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluvná cena: 22670.42 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.01.2020

Datum zverejnenia: 31.03.2020

Dokumenty Pdf NATUR-PACK.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Utorok 31. Marec 2020 12:23 )