Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo o vykonaní prác

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo 2

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Asfalty Tatry, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47506024

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je ukončenie stavebných prác-Obnova ciest v Novej Lesnej

Zmluvná cena: 4288.91 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.04.2020

Datum zverejnenia: 23.04.2020

Dokumenty