Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva v zmysle §611 Obč. zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zámenná zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Sisulienka , s.r.o

Adresa dodávateľa: Okružná 18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 48313998

Predmet zmluvy: Predmetom zámeny zo strany predávajúcej spoločnosti sú pozemky parc. KNC č.1352/94, KNC č.266/4, parc. KNC 266/5 zapísané na LV č.847 kat. územie Nová Lesná

Zmluvná cena: 716.68 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.03.2021

Datum zverejnenia: 24.03.2021

Dokumenty Pdf Zámenná zmluva - Sisulienka.pdf ( veľkosť: 527,4 KB, aktualizované: Streda 24. Marec 2021 10:13 )