Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo podľa § 536, zákona č.513/1991Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: BELLIMPEX s.r.o

Adresa dodávateľa: Kossúthová 6, 943 01 Štúrovo

IČO dodávateľa: 36705390

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok vykonať montáž a dodávku na stavbe Merače rýchlosti vozidiel

Zmluvná cena: 4920.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.04.2021

Datum zverejnenia: 15.04.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - Bellimpex.pdf ( veľkosť: 686,9 KB, aktualizované: Štvrtok 15. Apríl 2021 10:58 )