Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo podľa § 536, zákona č.513/1991Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: AGRO-SPIŠ s.r.o Smižany

Adresa dodávateľa: Mlynská 2, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 31727531

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je dodávka traktora s príslušenstvom

Zmluvná cena: 29880.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.04.2021

Datum zverejnenia: 15.04.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - Agro Spiš.pdf ( veľkosť: 709,8 KB, aktualizované: Štvrtok 15. Apríl 2021 11:02 )