Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok ku kúpnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok ku zmluve

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ivana Habiňáková, rod. Hanigovská

Adresa dodávateľa: Nová Lesná, Slavkovská č.200

IČO dodávateľa: 00294

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je oprava zápisu čísla uznesenia

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.04.2021

Datum zverejnenia: 29.04.2021

Dokumenty Pdf KZ Habiňáková.pdf ( veľkosť: 560,5 KB, aktualizované: Štvrtok 29. Apríl 2021 12:57 )