Obec Nová Lesná

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 588

Identifikácia

Číslo zmluvy: Kúpna zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing. Pavol Králik

Adresa dodávateľa: 059 86 Nová Lesná, Zakladateľov 333

IČO dodávateľa: 17052021

Predmet zmluvy: Predmetom je prevod vlastníckeho práva parc. KNC č.1305/280 o výmere 11m2

Zmluvná cena: 164.89 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 19.05.2021

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva - Králik.pdf ( veľkosť: 263,6 KB, aktualizované: Streda 19. Máj 2021 11:26 )