Obec Nová Lesná

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 588

Identifikácia

Číslo zmluvy: Kúpna zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: DIMENZIA, spol.s.r.o

Adresa dodávateľa: 060 01 Kežmarok, Štúrova 33

IČO dodávateľa: 31697038

Predmet zmluvy: Predmetom prevodu vlastníckeho práva tejto zmluvy je parc. KNC č.1694 o výmere 2342 m2

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 19.05.2021

Dokumenty Pdf Zmluva Dimenzia II.pdf ( veľkosť: 985,8 KB, aktualizované: Piatok 21. Máj 2021 08:42 )