Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva Dodatok č.1

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Sisulienka, s.r.o

Adresa dodávateľa: 058 01 Poprad, Okrúžná č. 18

IČO dodávateľa: 48313998

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vecné bremeno na pozemky parc. KNC Nová Lesná uvedené v zmluve

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.05.2021

Datum zverejnenia: 19.05.2021

Dokumenty Pdf Zámenná zmluva - Sisulienka.pdf ( veľkosť: 527,4 KB, aktualizované: Streda 19. Máj 2021 11:38 )