Obec Nová Lesná

Zmluva

Nájomná zmluva podľa § 663 Občians.zákonn.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Nájomná zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Zuzana Zavarská

Adresa dodávateľa: Vodárenská 293, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 20210293

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je prenájom pozemku parc. KNC č.940/2 o výmere 13 m2 kat.územie Nová Lesná

Zmluvná cena: 29.35 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.05.2021

Datum zverejnenia: 25.05.2021

Dokumenty Pdf Zavarská.pdf ( veľkosť: 652,8 KB, aktualizované: Utorok 25. Máj 2021 14:49 )