Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o zbere, vývoze a zhodnotení BRKO

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o zbere,

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o Poprad

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zber, vývoz a zhodnotenie BRKO vyprodukovaných z domácností na území obce Nová Lesná

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.06.2021

Datum zverejnenia: 04.06.2021

Dokumenty Pdf Brantner.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Piatok 04. Jún 2021 10:56 )