Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl.Obchod.zákonník

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Asfalty Tatry, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia č.61, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47506024

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vykonať rekonštrukciu cesty podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie

Zmluvná cena: 56207.62 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.06.2021

Datum zverejnenia: 09.06.2021

Dokumenty Pdf rekonstrukcia cesty.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Streda 09. Jún 2021 15:34 )