Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.05.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: DIMENZIA, spol.s.r.o

Adresa dodávateľa: 060 01 Kežmarok, Štúrova 33

IČO dodávateľa: 31697038

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zmena o prevode majetku

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.06.2021

Datum zverejnenia: 14.06.2021

Dokumenty Pdf dodatok- DIMENZIA.pdf ( veľkosť: 385,1 KB, aktualizované: Pondelok 14. Jún 2021 13:03 )