Obec Nová Lesná

Zmluva

Dohoda o spolupráci pri prek.bocianieho hniezda

Identifikácia

Číslo zmluvy: JR-Z/150/2021

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Štátna ochrana prírody SR

Adresa dodávateľa: Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 17058520

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je prekládka hniezda bociana bieleho z podperného bodu NN /elektrický stíp/

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.07.2021

Datum zverejnenia: 21.07.2021

Dokumenty Pdf Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda.pdf ( veľkosť: 786 KB, aktualizované: Streda 21. Júl 2021 12:30 )