Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo 17.05.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.2

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: DIMENZIA, spol.s.r.o

Adresa dodávateľa: 060 01 Kežmarok, Štúrova 33

IČO dodávateľa: 31697038

Predmet zmluvy: Predmetom dodatku zmluvy je zmena Kúpnej zmluvy na Darovaciu zmluvu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.08.2021

Datum zverejnenia: 16.08.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 - Jurík.pdf ( veľkosť: 347,7 KB, aktualizované: Pondelok 16. August 2021 13:00 )