Obec Nová Lesná

Zmluva

Aktivačná činnosť

Identifikácia

Číslo zmluvy: 21/36/012/11

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti od 06.09.-31.12.2021 v obci Nová Lesná.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.08.2021

Datum zverejnenia: 31.08.2021

Dokumenty Pdf ÚPSVaR - Dohoda č. 21 36 012 11.pdf ( veľkosť: 690,6 KB, aktualizované: Utorok 31. August 2021 11:04 )