Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve č.U1008/2013

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.3

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: MADE spol. s.r.o

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zmena ceny za Systémovú podporu

Zmluvná cena: 365.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.08.2021

Datum zverejnenia: 07.09.2021

Dokumenty Pdf Urbis - Dodatok č. 3.pdf ( veľkosť: 465,2 KB, aktualizované: Utorok 07. September 2021 10:15 )