Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o vytvorení autorského diela

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2129/28, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30112021

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela

Zmluvná cena: 1000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2021

Datum zverejnenia: 06.12.2021

Dokumenty Pdf Kniha - Kollarova.pdf ( veľkosť: 883,5 KB, aktualizované: Pondelok 06. December 2021 13:49 )