Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo podľa § 536, zákona č.513/1991Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: LABUDA ASI s.r.o

Adresa dodávateľa: Obchodná 15, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 36603970

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie

Zmluvná cena: 5346.96 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.01.2022

Datum zverejnenia: 27.01.2022

Dokumenty Pdf zmluva Labuda.pdf ( veľkosť: 884,5 KB, aktualizované: Štvrtok 27. Január 2022 10:09 )