Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy: 8222

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Záväzok zabezpečiť obci Nová Lesná dodávku elektriny.

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.02.2022

Datum zverejnenia: 13.06.2022

Dokumenty Pdf VSE.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Pondelok 13. Jún 2022 11:18 )